Aktuální jídelníček​

Rada žáků

page1-kopie-2-264x300

Rada žáků, žáky zvolení zástupci žáků 6.-9. tříd, se schází s metodikem prevence 1x měsíčně za účelem plánování a koordinace preventivních aktivit jednotlivých tříd. Podporuje zodpovědnost žáků ve vzdělávání, jejich podíl na chodu školy. Je prostředkem pro přenos informací mezi třídami a podporuje spolupráci mezi ročníky. Navrhuje a ve spolupráci s učiteli a spolužáky realizuje jednotlivé preventivní aktivity. Předkládá návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

5. schůzka: hosté: paní ředitelka, paní učitelka Pártlová

projednáno: školní jídelna – prosba paní ředitelky -1-; co se povedlo: návrh rady – klidové zóny_odpolední klub ve škole – dáváme žádost městu Stochov o peníze na odpočinkovou, čtecí, klidovou místnost / vytvoříme ze školní knihovny (pohodlné místo k sezení a válení se – budou tam pohovky, sedáky, polštářky, stohovatelné židle, příští rok možnost nových kroužků a využití v hodinách čtení a dalších hodinách, odpolední klub, nový prostor určený ke čtení, studiu a setkávání) .. pokud se podaří a získáme podporu města, koupíme také nové knihy !! -5-; paní učitelka Pártlová navrhla vytvořit malou knihovničku ve vestibulu školy (inspirace „Knihobudkou“)/ u vrátnice -2-; žáci by rádi se školou jezdili na výlety do zahraničí -3-; žáci navrhují, co by chtěli dělat na „Den dětí“-4-; diskuse o plánovaných aktivitách / 2. stupeň pro první

úkoly:

1 – seznámit třídy s myšlenkou zřídit „ochutnávkovou komisi“ z řad rodičů (každý den v 11:20 alespoň jeden rodič dostane ochutnávkové jídlo v jídelně) a pokusit se oslovit rodiče, seznam rodičů do 25.2. p. uč. Beznoskové (nebo během út 25.2.)

2 – shromáždit nápady ve třídách, jak zřídit knihovničku ve vestibulu školy /krabice? Stará skříňka? Návrh názvu / nápisu? Ozdobit? Kam postavit? (na příští radu)

3 – zeptat se jednotlivých učitelů, zda mají chuť zorganizovat zájezd do zahraničí

4 – navrhnout aktivity vhodné pro „Den dětí“ (na příští radu)

5 – klidová zóna_odpolední klub – držíme si palce!!

4. schůzka:     úterý 17.12.19

Projednáno: přivítání, program setkání, přivítání paní psycholožky, shrnutí uplynulého měsíce ve škole – nic k projednání; plánované preventivní aktivity uskutečněné v prosinci – 8.B/2.B vánoční setkání, ostatní třídy mají naplánováno uskutečnění po Vánocích nebo v jarních měsících;

diskutovaná témata: školní jídelna – seznámení s výsledkem jednání paní ředitelky s vedoucí školní jídelny, salátový bar výhledově bude!; ne/zákaz mobilních telefonů ve škole – diskuse – pro a proti, seznámení ostatních s výsledkem projednání ve třídách / stanovisko žáků sdělila paní ředitelce MP Beznosková, klidová zóna/odpolední klub ve škole – návrhy tříd

volba tří nejlepších log rady žáků a následná volba loga RŽ ( v dopoledním čase) všemi žáky školy

Úkoly: zvolit nejlepší logo RŽ, vyhlásit vítěze a odměnit, logo umístit na stránky školy, pokračovat v plánování a začít uskutečňovat preventivní aktivity, projednat ve třídách návrhy na klidovou zónu/odpolední klub – sesbírat konkrétní představy tříd

SOUTĚŽ (klikni zde a dozvíš se víc):                             hlasujeme pro nejlepší logo – klik

1. schůzka:     úterý 17.9. 7:00

Projednáno: přivítání, seznámení, náplň práce rady žáků, pravidla

Úkoly: seznámit spolužáky se “schránkou“ na dveřích ŠPP a možností nahlášení (i anonymního) problémů přes internetové stránky školy (Nenech to být), připravit návrhy na zlepšení chodu školy, návrhy preventivních aktivit jednotlivých tříd druhého stupně směrovaných žákům na 1.stupni

2.schůzka:     úterý 22.10. 7:00

Projednáno: přivítání, zhodnocení minulého školního měsíce, představení návrhů preventivních aktivit pro děti z prvního stupně

 Úkoly: sehnat si garanta projektu prevence, naplánovat další kroky k realizaci, připravit podklady pro další radu žáků, kam bude pozvána paní ředitelka

3.schůzka:     úterý 26.11. 7:00

Naším speciálním hostem byla paní ředitelka. Prodiskutovali jsme s ní vše, co nás pálí, pronesli své návrhy a diskutovali o škole.

Projednáno: přivítání, program setkání, přivítání paní ředitelky, úvodní řeč paní ředitelky, projednání návrhů a připomínek žáků, společná diskuse; plánované preventivní aktivity, nový návrh pro zapojení všech žáků školy – vyhlásit soutěž “kdo vymyslí nejlepší logo pro Radu žáků”

Úkoly: pokračovat v plánování a začít uskutečňovat společné aktivity (1.+2.st.), přichystat a zahájit soutěž, prodiskutovat v třídách (úkol od paní ředitelky) pohled žáků na pravidla užívání mobilních telefonů ve škole.

20191217_143458_resized-768x1024 20191217_143544_resized-300x225 20191217_143802_resized-225x300

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.