Aktuální jídelníček​

Zápis do prvních tříd

Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22. Zápis se týká dětí narozených v době od 1. září 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

1. elektronická registrace k zápisu

Na tomto odkazu

 

se ve dnech 6. - 16. 4. zaregistrujete k zápisu (součástí registrace je vyplnění přihlášky k zápisu, případně žádosti o odklad a rezervace termínu pro zápis).

2. zápis ve škole

Samotný zápis proběhne bez účasti dětí. V době od 19. do 23. 4. Ve vámi rezervovaném termínu předáte ve škole přihlášku k zápisu. K zápisu si doneste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Podrobnosti naleznete v e-mailu, který vám zašleme ihned po elektronickém zaregistrování.

__________________________________________________________________________________

ODKLAD školní docházky:

Pokud žádáte o odklad školní docházky, naleznete žádost též na výše uvedeném odkazu; a až ji společně s přihláškou ponesete do školy, je potřeba doložit doporučením školského poradenského zařízení a potvrzením odborného lékaře.

____________________________________________________________________________

V případě dotazů pište na e-mail zapis@zsstochov.cz nebo volejte na tel. 604 388 207 /L.Beznosková.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.