Aktuální jídelníček​

VÝUKA V ZUŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci.
Jsem moc ráda, že Vám mohu konečně sdělit, že od příštího pondělí 12.4. 2021 můžeme v naší ZUŠ obnovit částečně prezenční výuku. Rozvolňování ve školách je postupné, proto i v ZUŠ se rozjede zatím jen "INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU = 1 na  1".

Testování žáků v ZUŠ povinné není, týká se pouze zaměstnanců. Věříme, že své děti do výuky pošlete tedy pouze "zdravé" a o případném onemocnění, či nákaze neprodleně kontaktujete svého pedagoga a vedení naší ZUŠ.

 Nadále platí dodržování všech hygienických opatření:
- povinnost nosit v prostorách školy respirátor/chirurgickou roušku
- při vstupu do budovy použít dezinfekci
- v prostorách školy se žáci pohybují jen po dobu nezbytně nutnou = nevyčkávají zbytečně dlouho na chodbách/ neshlukují se
- vstup do budovy školy mají rodiče nadále zakázán, umožněn je pouze v případě, že přítomnost rodiče při výuce je nezbytně nutná

Podrobné informace Vám podají konkrétní pedagogové.

Velmi se těšíme na setkávání a pevně věříme, že se situace bude vyvíjet už jen tím lepším směrem.

S poděkováním za ohleduplnost zdraví učitelé ZUŠ Stochov.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.