Aktuální jídelníček​

Návrat žáků do školy 12.dubna 2021

Dle nařízení MŠMT se v pondělí 12.4 do školy vracejí žáci 1. stupně formou rotační výuky. 

V týdnu od 12. – 16.4.2021 se do školních lavic vracejí žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 4.B

Výuka probíhá dle rozvrhu platného od 1.9.2021, tedy běžnou prezenční výukou.

Zbytek 1. stupně pokračuje v distanční výuce.

V dalším týdnu (19. – 23.4.2021) se obě skupiny prohazují – prezenční výuku mají žáci 1.B, 2.B, 3.B, 5.A a 5.B a zbytek žáků má distanční výuku.

Návrat do školy je podmíněn testováním žáků školy na přítomnost koronaviru.

Testování bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve středu ráno antigenním testem.

Družina bude fungovat v ranním i odpoledním režimu. Testování žáků, kteří budou využívat ranní družinu, proběhne po příchodu do školy ve vestibulu školy. Zbytek žáků, kteří ranní družinu nevyužívají, bude testován po příchodu do školy ve svých třídách. V případě že bude chtít být přítomen při testování žáka jeho zákonný zástupce, je to za dodržení hygienických podmínek, možné.

Podrobnosti budou upřesněny nejpozději v pátek 9.4.2021 v Bakalářích a na webu školy.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.