Aktuální jídelníček​

NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY – 3.5.2021

Dle nařízení Vlády ČR se v pondělí 3.5.2021 do školy vracejí žáci 2. stupně formou rotační výuky. 

 

Výuka na 1. stupni pokračuje v rotační výuce stejně jako doposud.

 

V týdnu od 3. – 7.5.2021 se do školních lavic vracejí žáci 6.A, 6.B, 7.A a 7.B

Zbytek 2. stupně pokračuje v distanční výuce (8. a 9. Ročníky).

 

V dalším týdnu se obě skupiny prohazují. Od 10.5.2021 nastupují k prezenční výuce 8.A, 8.B, 9.A a 9.B a 6. a 7. ročníky mají distanční výuku.

 

Výuka probíhá dle rozvrhu platného od 1.9.2021, tedy běžnou prezenční výukou.

 

Návrat do školy je podmíněn testováním žáků školy na přítomnost koronaviru.

Testování bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve středu ráno antigenním testem.

Pokud se žák z jakéhokoli důvodu nebude moci dostavit v den testování do školy (pondělí a středa), otestován bude v den nástupu do školy.

Každý žák musí být otestován 2x v týdnu a to i v případě, že se účastní výuky jen v některých dnech. Např. pokud jde žák do školy až v úterý, musí se podrobit testování v úterý i ve středu.

Podmínkou vpuštění žáka na výuku je podrobení se testování antigenním testem na půdě školy.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování. Neúčast na testování není jakýmkoliv způsobem postižena. Jediným důsledkem neúčasti na testování je nemožnost se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola nemá povinnost žáka dále jinak (distančně) vzdělávat.

K testování nebude připuštěn žák s příznaky infekčního virového onemocnění.

Neúčast na prezenčním vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude vyhodnocovat jako omluvenou.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Individuální konzultace jsou povoleny i nadále v režimu 1 na 1 bez nutnosti testování antigenním testem.

 

Ochrana nosu a úst:

Žáci musejí mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytý nos a ústa chirurgickou rouškou.

Stravování:

Školní jídelna vaří od 3.5.2021 dvě jídla.

Je potřeba přihlásit obědy žákům na adrese https://www.strava.cz s ohledem na rotační výuku, tzn., žák má nárok na stravování se ve škole pouze v případě přítomnosti na prezenční výuce. Pro žáky na distanční výuce budou připraveny obědy v krabičkách na výdej z výdejního okénka jako doposud (v případě zájmu také nutno přihlásit na adrese https://www.strava.cz).

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.