Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Co se děje v ŠPP

Školní poradenské pracoviště nezahálí.

  Zahálet nám nedají děti, rodiče ani učitelé, kteří se naučili využívat našich služeb. Věnujeme se celým třídním kolektivům, individuální služby školní psycholožky a výchovné poradkyně využívají děti i rodiče.

 Individuální Kariérové poradenství letos využilo 14 žáků z 8. a 9. ročníků.

 Uspořádali jsme online setkání s bývalými žáky školy, kteří našim osmákům a deváťákům vyprávěli o svých středních školách, a tak jim pomohli s výběrem dalšího směru studia.

 Deváťáci navštívili veletrh vzdělávání v Kladně.

 Adaptační dny pro šesťáky pomohly stmelit kolektivy v šestých třídách a naladit je na změnu přechodu na druhý stupeň. V šestých třídách probíhají pravidelné třídnické hodiny, vedené třídním učitelem a školní psycholožkou.

 Pořádáme pravidelná setkávání učitelů za účelem podpory ve výuce. V rámci setkání proběhla např. přednáška o psychických poruchách dětí a dosívajících od dětské psychiatričky.            

 Práci metodičky prevence jsme letos posílili o další sílu. Nově se dětem a třídám věnuje také paní učitelka Hejzlarová, která již se všemi třídami druhého stupně pracovala s tématem závislosti.

 Podařilo se nám získat grant od společnosti O2 Chytrá škola a díky němu se učitelé i žáci budou vzdělávat v oblasti digitálních kompetencí. Učitelé se vzdělají v práci v prostředí MS Teams a žáci 3., 4., 5, 7., 8. a speciálních tříd uvidí interaktivní představení společnosti Divadelta s tématy nástrahy internetu a sexting.

 Zpracovali jsme a odeslali žádost Středočeskému kraji o dotaci na další preventivní aktivity a vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště. Pokud se podaří, dočkají se žáci celé školy dalších představení Divadelty, se kterou již máme skvělou zkušenost a podaří se zaplatit vzdělávání další metodičky prevence.

 Téměř všichni učitelé prvního stupně jsou proškoleni v programu Zipyho kamarádi, a někteří v něm již s dětmi pracují.

 Pilně pracuje také Rada žáků. Uspořádala školní Haloween, Modrý den, anketu „Jakou novinku byste rádi zavedli ve škole?“, nominovala učitele do celostátní ankety Zlatý Amos a uspořádala úklid města, na který získala finance od nadace Via.

L. Beznosková

1  img_20211004_073607  

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.