Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Facebook Bakaláři Aktuální jídelníček​

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, kteří dosud nepřihlásili své děti do školní družiny na školní rok 2022/2023, aby tak učinili do 13.6. 2022. Po tomto termínu budou místa ve ŠD nabídnuta starším dětem.

Děkujeme za spolupráci, vychovatelky ŠD.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.