Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Sociální pedagog

Bc. Lucie Valušová

607 668 600

lucievalusova@zsstochov.cz

Konzultační hodiny: Pátek 7.30 – 12.00

A kdykoli po telefonické domluvě v odpoledních hodinách během pracovního týdne.

Mé motto při práci sociálního pedagoga: „Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.“ Přemysl Pitter

Cílová skupina sociálního pedagoga

Sociální pedagog se zaměřuje na děti, mládež i celé spektrum dospělých. V naší škole jsou to všichni žáci, jejich rodiče i samotní pedagogové (učitelé, asistenti pedagoga). Ve vztahu k žákům a rodičům pak může sociální pedagog využívat prvky sociálního poradenství a sociální prevence, kterou může poskytovat ambulantně i v rámci terénní práce. Působí jako prostředník (mediátor) mezi školou a rodinou, ale i ostatními pedagogy.

Sociální pedagog pro žáky:

 • věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
 • výchovně pracuje se všemi žáky
 • provádí přímou práci s třídními kolektivy
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii
 • poskytuje konzultace pro žáky

Sociální pedagog pro pedagogy:

 • konzultace s pedagogy ohledně žáků vykazujících dlouhodobé problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)
 • podpora pedagogů při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka)

Sociální pedagog pro rodiče:

 • motivuje rodiče k preventivnímu působení na své děti
 • nabízí řešení konfliktních situací
 • zabývá se rodinnou situací žáka (například nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, řeší rodinné a existenční problémy a poskytuje poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty)
 • provádí mediaci konfliktů se žáky a rodiči

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.