Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Základní umělěcká škola

Rozhodnutím MŠMT ČR je ZUŠ Stochov s účinností od 1.1.2003 zařazena do právního subjektu, jehož oficiální název je:

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov

Údaje o škole:

Kapacita školy:    335 žáků

Studijní obory:      hudební, výtvarný, literárně dramatický, taneční

Pracoviště:            Stochov, J.Šípka 436, zřízeny 4 obory

Odloučená pracoviště:  

Tuchlovice , Školní 277 (objekt ZŠ), hudební obor

Kamenné Žehrovice, Karlovarská 150 (objekt ZŠ), hudební obor

Lány, Školní 373, Školní 418, Školní 93, hudební obor

Stochov, malý sál Domu kultury, literárně dramatický a taneční obor

Od školního roku 2012 / 2013 začala škola pracovat podle vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Ve školním roce 2015 / 2016 v něm studují žáci přípravných ročníků I. a II. stupně a žáci 1. – 4. ročníků obou těchto stupňů. Ostatní žáci studují podle dosavadních platných  učebních dokumentů.

Platba školného probíhá 2x do roka (1.pololetí: 15. srpna – 15.září; 2. pololetí: 15. – 31. ledna) na ekonomickém oddělení ZŠ Stochov v hotovosti proti dokladu, který je nutný uschovat do konce platebního období. Podrobnosti najdete v oborových záložkách. Od školního roku 2014 / 2015 je možné uhradit příspěvek na školné také účtem, č. účtu: 19 – 0390804329/0800.

Kontakty: tel.: 312 651 370, 775 055 872

              email: zus.stochov@seznam.cz

                       terezamlynarikova@zsstochov.cz

Vedoucí zařízení: Mgr. Tereza Mlynaříková

2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus 2020-10-22-zus

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.