Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Provoz 2.MŠ

Celodenní provoz MŠ:       6,15 – 16,45 hodin

Příchod dětí do MŠ:           6,15 –  8,00hodin

Odchod dětí z MŠ:             12,30 – 13,00 hodin, 15,00 – 16,45 hodin

Pozdější příchody dítěte do MŠ musí být hlášeny předem nebo telefonicky do 8,00 hodin.

Bezpečnostní opatření v MŠ

  1. Budova je uzamčená stále, mimo doby příchodů a odchodů dětí z MŠ.
  2. V době otevření MŠ je zajištěn dozor provozním zaměstnancem v šatnách a hlavní chodbě.
  3. Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
  4. Zákonní zástupci jsou povinni bezodkladně z důvodu přehlednosti, opustit po přivedení nebo odvádění dítěte šatnu.
  5. V době uzamčení MŠ návštěvy zvoní a vyčkají příchodu zaměstnance MŠ.
  6. Všichni zaměstnanci, kteří mají odpolední směnu, pečlivě zamykají hlavní vchod po příchodu do MŠ.
  7. Po odchodu a příchodu z pobytu venku, všichni zaměstnanci zamykají.
  8. Vchod školní kuchyně a zadní vchod zaměstnanci pečlivě zamykají.
  9. Všichni zaměstnanci byli poučeni o bezpečnostních opatřeních.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.