Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

1.mateřská škola

Mateřská škola byla otevřená v roce 1955. Mnoho rodičů tuto mateřskou školu navštěvovalo a dnes sem přivádějí své děti. Znají ji pod názvem 1. Mateřská škola. Kapacita MŠ je 67 dětí.
Mateřská škola je jednopodlažní. Jsou tu tři třídy – Káčátka, Včeličky, Berušky, jídelna a školní kuchyně. Ze šaten je přímý vstup do tříd a do koupelen.

Rodiče mohou navázat kontakt s učitelkami při příchodu i odchodu dětí z MŠ. Mohou také blíže poznat prostředí tříd a vidět své děti při hře. Paní učitelky informují rodiče o individuálních pokrocích v rozvoji jejich dítěte. Rodiče informujeme o dění v MŠ na nástěnkách na chodbě v šatnách.

Jednotlivé třídy jsou navzájem průchozí. Prostřední třídou procházejí děti z krajních tříd do jídelny. Děti z jednotlivých tříd se mohou po dohodě s učitelkou vzájemně navštěvovat.

Děti si ve třídách hrají a pracují. Po obědě děti odpočívají ve dvou krajních třídách.
Stravování zajišťuje školní kuchyně.

Každá třída je vybavena dostatečným množstvím podnětných hraček a pomůcek, které postupně doplňujeme dle potřeby. Hračky jsou dětem dobře přístupné.
Všechny třídy včetně jídelny jsou vybaveny novými stolky a židličkami.
Vybavení nábytkem v místnostech postupně vyměňujeme – jídelna, 1.a 3.třída, šatna 1. třídy.

V červenci v roce 2012 se uskutečnila celková rekonstrukce budovy MŠ včetně výměny oken, vchodových dveří, zateplení a výmalby vnitřních prostor ( okolí oken, šatny, koupelny, WC)
K mateřské škole patří zahrada se vzrostlou zelení, která zajišťuje dostatek stínu v letním období. Zahrada je nově zrekonstruovaná – srpen 2017, vybavená průlezkami se skluzavkou, pružinovými houpadly, kolotočem, dvěma pískovišti a dvěma chatkami pro uskladnění hraček, altánem, tabulí s počítadlem, hřištěm s měkkým dopadovým povrchem.

2020-10-22-materska-skola-1 2020-10-22-materska-skola-1 2020-10-22-materska-skola-1 2020-10-22-materska-skola-1 2020-10-22-materska-skola-1 2020-10-22-materska-skola-1 2020-10-22-materska-skola-1

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.