Aktuální jídelníček​

Speciální třídy

Speciální třídy při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov jsou zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se v nich žáci se SVP, kterým při vzdělávání pomáhá tým speciálních pedagogů a asistentů pedagoga. Žáci mají vypracován individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou stanoveny cíle, speciálně pedagogické metody a případné úpravy výstupů ve vzdělávání. Pracují v menších skupinách a v jejich hodnocení se odráží individuálně dosažené úspěchy a získaná úroveň klíčových kompetencí. Snahou pedagogů je ujistit žáky o významu celoživotního učení a vybavit je takovými dovednostmi, návyky, znalostmi a sebevědomím, které jim umožní uplatnění v praktickém a profesním životě.

Provoz školy od 1.3.2021

Od 1.3.2021 je vládou České republiky vyhlášen nový nouzový stav. Na základě nově přijatých opatření se


Informace o organizaci vzdělávacích aktivit v termínu od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020

Informace o organizaci vzdělávacích aktivit v termínu od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020 a o dalších souvislostech


Informace MZ k opatřením pro zabránění šíření nemoci Covid -19

Více zde: https://tridystochov.webnode.cz/mimoradna-opatreni-2020/ info


Informace o provozu a bezpečnostních opatřeních ve škole od 1. 9. 2020

Informace o provozu a bezpečnostních opatřeních ve škole Během vyučování bude nutné dodržovat zvýšenáZákladní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.