Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Speciální třídy

Speciální třídy při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov jsou zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se v nich žáci se SVP, kterým při vzdělávání pomáhá tým speciálních pedagogů a asistentů pedagoga. Žáci mají vypracován individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou stanoveny cíle, speciálně pedagogické metody a případné úpravy výstupů ve vzdělávání. Pracují v menších skupinách a v jejich hodnocení se odráží individuálně dosažené úspěchy a získaná úroveň klíčových kompetencí. Snahou pedagogů je ujistit žáky o významu celoživotního učení a vybavit je takovými dovednostmi, návyky, znalostmi a sebevědomím, které jim umožní uplatnění v praktickém a profesním životě.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.