Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

TANEČNÍ OBOR V ZUŠ STOCHOV

Vyučující: MgA. Valerie Daňhová

                 tel.: 775 661 215

                Mgr. Eliška Horáková

                tel: 728 819 937

” Kde není srdce, není umění.” (Anna Pavlova)

” Tanec – je to tvůj puls, tvé srdce, dech. To je rytmus tvého života. Odráží se v čase a pohybu, ve štěstí, radosti, smutku a závisti.” (Jacques de’Ambua)

„Vy, kteří se chcete naučit létat, se nejprve musíte naučit stát, chodit, utíkat, balancovat a tančit.“  ( Friedrich Nietzche)

         Taneční obor v základním uměleckém vzděláním umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní. Vzdělání v tanečním oboru seznamuje žáky se stavbou a strukturou lidského těla, poskytuje základy odborného vzdělání, které jim umožní uplatnit se jako tanečníci při různých aktivitách, případně pokračovat v dalším studiu. Už od raného věku děti získávájí správné držení těla a mohou se lépe vyrovnávat s různými problémy pohybového ústrojí.

        Věnujeme hodně času klasickému tanci také proto, že otvírá cestu k ostatním tanečním směrům. Využíváme klavirní korepetice.

       Výraz” klasický tanec” se hojně používá v baletním světě, je základem choreografie všech druhů tanců. Je to systém pohybů, které učí tělobýt disciplinovaným, aktivním a krásným.

       Lekce klasického tance v dětech rozvíjí odpovědnost k dílu, kterým se zabývají, a získávájí vztah k umění jako takovému.

       Výuka probíhá v nedávno rekonstruovaném malém sále Domu kultury od školníh roku 2010/22011.

Zlomenina nebo ortéza není důvodem ke snížení příspěvku na školné. Zameškané hodiny žák po uzdravení nahradí po dohodě s vyučujícím (např. docházkou do jiné skupiny).

V případě souvislé déle než měsíční nemoci (žák nedochází do výuky ZŠ, SŠ, MŠ) nebo nepřítomnosti žáka (lázně, ozdravovna) je možné na základě písemného potvrzení od ošetřujícího lékaře zažádat školu o poměrné snížení příspěvku na školné. Podrobnosti jsou k dispozici u vedoucí zařízení.

Úplata za vzdělání:

 

Pololetí

Přípravný ročník

800,-

Ročníková výuka

900,-

POMŮCKY  NA  TANEČNÍ OBOR 

TANEČNÍ ODĚV NA TRÉNINK 

DĚVČATA od 1. do 4. ročníku – černé trikoty se špagetovými ramínky, černé punčochy (taneční), černé piškoty (sukýnka je dobrovolná)

DĚVČATA od 5. do 7. ročníku černý trikot, libovolné kalhoty (doporučuji dlouhé) a triko, černé piškoty

(BALETNÍ ŠPIČKY přineste na první hodinu, zkontrolujeme a vyhodnotíme stav a jejich další využití)

CHLAPCI – černé triko nebo tílko (taneční – upnuté) a černé tepláky (taneční – upnuté), černé piškoty 

TANEČNÍ ODĚV NA VYSTOUPENÍ

  1. – 4. ročník – DĚVČATA– bílý trikot se špagetovými ramínky, bílé punčochy (taneční)

NÁKUP  BÍLÝCH  PIŠKOTŮ  –  POUZE  DĚVČATA – S PARAGONEM, který škola proplatí

– budou majetkem školy

– kupte až na výzvu vyučující                        

 – CHLAPCI – bílé triko nebo tílko (taneční – upnuté) 

BAZAR  OBLEČENÍ  A  OBUTÍ  –  6. září v 16.00  v malém sále DK

 POMŮCKY lze zakoupit i elektronicky např. v těchto obchodech:

  • www.prague.sansha.com
  • www.grishko.cz

 

Viz odkaz hromadný rozvrh níže.

Výuka probíhá v malém sále DK Stochov– vyučující Valerie Daňhová a Eliška Horáková

to_2023-2024

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.