Aktuální jídelníček​

Provozní řád

Provozní řád školní jídelny (od 1.3.2020)

 

Vedoucí jídelny : Miloslava Hausírková                           Hlavní kuchařka : Vladimíra Mašková

Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Je možný výběr ze dvou jídel.

Provoz školní jídelny:                       

Provozní doba                 6.30 – 14.00

Výdejní doba                

Pro děti a zaměstnance     11.4013.50

Pro důchodce                    11.20 – 11.40

Odběr do jídlonosičů          11.20 - 11.40

                                       13.50 - 14.00

Vydaná strava je určená k okamžité spotřebě.

 

 

Placení stravného:

Inkasem z účtu: Rodiče sjednají v bance souhlas s prováděním platby (inkasa) a přinesou o tom doklad

(dostanou předem v kanceláři školní jídelny). Platba stravného je prováděna na naší škole k 17.dni předchozího

měsíce. Má-li datum splatnosti připadnout na den pracovního klidu nebo volna, považuje se za den splatnosti

nejbližší pracovní den předcházející dni pracovního klidu či volna.

Všichni, kdo zaplatí oběd inkasem, mají automaticky objednané obědy č.1. Proto je potřeba včas provést případnou

změnu na oběd č.2 nebo odhlášení.

V hotovosti, vždy do posledního dne předcházejícího měsíce.

Oběd na aktuální den lze koupit den předem do 12.00h. Pouze poslední pracovní den v měsíci se prodávají

obědy na první den nového měsíce do 16.00h.

Objednávání stravného:

1/ přes internet (aplikace www.strava.cz)

2/ na boxu

 

Oběd na 1 při koupi stravného je automaticky. Na 2 je třeba navolit nejpozději jeden pracovní den předem!!

(Např. v pondělí do 14.00h lze navolit středu, v pátek do 14.00h lze navolit úterý.)

Na boxu i na internetu poslední den volby do 14.00h. 2.jídlo se vaří pouze v případě, že se přihlásí

nejméně 10 strávníků. Pokud není dostatečný počet, mají automaticky 1 .

 

Odhlašování obědů :

1/ přes internet nejpozději do 12.00h v poslední pracovní den před odhlášeným dnem

2/ na boxu nejpozději do 12.00h v poslední pracovní den před odhlášeným dnem

3/ v kanceláři VŠJ nejpozději den předem v době 6.30 – 8.00h     11.30 - 12.00h  

   V 1.den nemoci nebo v pondělí v době nemoci možno odhlásit do 6.30h téhož dne (v kanceláři VŠJ nebo

   tel. 312 651 209).

Obědy nelze odhlašovat přes e-mailovou adresu ŠJ zasláním žádosti o odhlášení oběda!!!

(K odhlašování přes internet slouží aplikace www.strava.cz – z počítače, z mobilního telefonu, z tabletu.)

V době prázdnin a ředitelských dnů jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.

Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje, nevyzvednuté

a neodhlášené obědy propadají.

Odhlašování obědů na konci školního roku:

Poslední týden ve školním roce (tj. 5 pracovních dnů) nelze provádět odhlášení obědů na poslední školní den

(výjimkou je pouze nemoc), kdy se dostává vysvědčení. Zůstatkové suroviny totiž již nelze spotřebovat.

 

Box pro výběr obědů :                                                      

Pondělí - čtvrtek   6 – 16 hodin                                          

Pátek                     6 – 13,45 hodin

  

 

Prodej a odhlašování stravného:

denně : 6.30 – 8.00h     11.30 – 13.45h

 

Obědy po dobu nemoci dítěte

První den nepřítomnosti je odběr bez doplatku, žák si tedy může odebrat oběd pouze v první den nemoci.

Na další dny nemoci je nutno obědy odhlásit. Žák v ostatní dny nemoci nárok na stravu nemá.  

                                      ----------------------------

Dospělý strávník musí odhlásit oběd i v 1.den nemoci !!!

 

Ceny obědů:  

Strávníci   7 -10 let       23,-Kč

Strávníci 11 -14let       25,-Kč

Strávníci 15 a více       27,-Kč

 

Strávníka zařazujeme podle věku (vyhláška 107/2005Sb.), kterého dosáhne ve školním roce (podle školského

zákona začíná rok 1.9. a končí 31.8.následujícího kalendář.roku) to znamená, že dítě, které dosáhne

ve školním roce 11(15) let, bude zařazeno do vyšší skupiny, i kdyby věku dosáhlo až 31.8.následujícího

kalendářního roku.

Přihláška platí do ukončení stravování strávníka.

Jídelní lístek – vyvěšen v jídelně, na tabuli ŠJ a na webových stránkách školy.

Prodej a cena čipu: Čip zakoupíte 1x za školní docházku za cenu 115,- Kč, po skončení docházky

po navrácení funkčního čipu bude za čip vráceno 70,- Kč. Čip je možno vrátit do 30.11. kalendářního roku,

ve kterém žák ukončil školní docházku. Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno zakoupit čip nový.

Další informace lze získat u vedoucí školní jídelny.

Email: jidelnazs@zsstochov.cz

 vedoucí jídelny: Miloslava Hausírková                 ředitelka školy: PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

 

   Stochov, 27.2.2020

 

 

 

 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.