Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR V ZUŠ STOCHOV

Vyučující LDO: Mgr. Lenka Skrovná 

                        tel.: 605 800 094

                        MgA. Valeria Daňhová

                        tel:  775 661 215

        

      Literárně dramatický obor rozvíjí u dětí schopnost pohybového, divadelního a literárního vyjádření svých pocitů, postojů a zajímavých příběhů a témat z dětského prostředí. Zaměřuje se zejména na rozvoj pohybu, hlasu a mluvy, ale i komunikace a spolupráce. Žáci veřejně vystupují zpravidla několikrát ročně. Vystoupení má formu divadla, recitace, moderování nebo autorského čtení. Žáci se také podílejí na různých zvykově tradičních akcích města.

     Výuka probíhá v nedávno rekonstruovaném malém sále Domu kultury od školního roku 2009/2010.

Zlomenina nebo ortéza není důvodem ke snížení příspěvku na školné. Zameškané hodiny žák po uzdravení nahradí po dohodě s vyučujícím (např. docházkou do jiné skupiny).

V případě souvislé déle než měsíční nemoci (žák nedochází do výuky ZŠ, SŠ, MŠ) nebo nepřítomnosti žáka (lázně, ozdravovna) je možné na základě písemného potvrzení od ošetřujícího lékaře zažádat školu o poměrné snížení příspěvku na školné. Podrobnosti jsou k dispozici u vedoucí zařízení.

Úplata za vzdělání:

 

Pololetí

Přípravný ročník

800,-

Ročníková výuka

900,-


ldo_2023-2024_-_kopie_3

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.