Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Včeličky

vcelka

Třídní učitelky: Marcela Vodičková, Eva Švecová

marcelavodickova@zsstochov.cz,  evasvecova@zsstochov.cz

Hlavní cíle třídy Včeličky (věkové rozmezí dětí 3-5 let):

vytváření, rozvoj pohybových dovedností, logopedická a dechová cvičení

přirozeně bez zábran komunikovat s druhým dítětem, s paní učitelkou a ostatními zaměstnanci

zvládat sebeobslužné činnosti, uplatňovat základní hygienická pravidla

osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o soužití v MŠ, zvládat odloučení od rodiny

mít povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí a jeho rozmanitosti, vývoji

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.