Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Berušky 1.MŠ

beruska

Třídní učitelky: Eva Sochorová, Eva Švecová

Hlavní cíle třídy Berušek (věkové rozmezí dětí 5 - 7 let):

ovládat koordinaci oka a ruky při grafomotorických činnostech

získat pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, osvojit si dovednosti, které předcházejí psaní a čtení

osvojení poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhému dítěti i k dospělým

rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností

získání poznatků o školním prostředí, mít pozitivní vztah ke škole

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.