Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Stravné

  Placení stravného

   Inkasem z účtu: Rodiče sjednají v bance souhlas s prováděním platby (inkasa) a přinesou o tom doklad

  (dostanou  předem v kanceláři školní jídelny). Platba stravného je prováděna na naší škole k 17.dni předchozího

  měsíce. Má-li datum splatnosti připadnout na den pracovního klidu nebo volna, považuje se za den splatnosti

  nejbližší pracovní den předcházející dni pracovního klidu či volna.

  Pokud nebude platba z účtu stržena, strávník bude automaticky od prvního dne v novém měsíci odhlášen.

  Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit stravné hotově v kanceláři školní jídelny.

  Pokud nebude stravné uhrazeno opakovaně, bude strávník vyřazen z bezhotovostních plateb a obědy bude

  možné hradit jen v hotovosti.

  Všichni, kdo zaplatí oběd inkasem, mají automaticky objednané obědy č.1. Proto je potřeba včas provést případnou

  změnu na oběd č.2 nebo odhlášení.

  V hotovosti, poslední čtyři dny v měsíci na následující měsíc v kanceláři jídelny.

  Oběd na aktuální den lze koupit den předem do 13.00h. Pouze poslední pracovní den v měsíci se prodávají

  obědy na první den nového měsíce do 16.00h a první den v novém měsíci na další den do 13.45h.

  Stravu je možné uhradit na období jednoho měsíce.

   Při placení inkasem z účtu i v hotovosti se peníze za odhlášené stravné odečítají při dalším vyúčtování obědů.

 Objednávání stravného : 

1/  přes internet (aplikace www.strava.cz)

2/  na boxu

    Oběd na 1 při koupi stravného je automaticky. Na 2 je třeba navolit nejpozději jeden pracovní den předem!!

  (Např. v pondělí do 14.00h lze navolit středu, v pátek do 14.00h lze navolit úterý.)

  Na boxu i na internetu poslední den volby do 14.00h.  2.jídlo se vaří pouze v případě, že se přihlásí nejméně 10 strávníků. Pokud není dostatečný počet, mají automaticky 1 .

 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.