Aktuální jídelníček​

Stravné

 

Placení stravného:

Inkasem z účtu: Rodiče sjednají v bance souhlas s prováděním platby (inkasa) a přinesou o tom doklad

(dostanou předem v kanceláři školní jídelny). Platba stravného je prováděna na naší škole k 17.dni předchozího

měsíce. Má-li datum splatnosti připadnout na den pracovního klidu nebo volna, považuje se za den splatnosti

nejbližší pracovní den předcházející dni pracovního klidu či volna.

Všichni, kdo zaplatí oběd inkasem, mají automaticky objednané obědy č.1. Proto je potřeba včas provést případnou

změnu na oběd č.2 nebo odhlášení.

V hotovostivždy do posledního dne předcházejícího měsíce.

Oběd na aktuální den lze koupit den předem do 12.00h. Pouze poslední pracovní den v měsíci se prodávají

obědy na první den nového měsíce do 16.00h.

 

Objednávání stravného:

1/ přes internet (aplikace www.strava.cz)

2/ na boxu

 

Oběd na 1 při koupi stravného je automaticky. Na 2 je třeba navolit nejpozději jeden pracovní den předem!!

(Např. v pondělí do 14.00h lze navolit středu, v pátek do 14.00h lze navolit úterý.)

Na boxu i na internetu poslední den volby do 14.00h. 2.jídlo se vaří pouze v případě, že se přihlásí

nejméně 10 strávníků. Pokud není dostatečný počet, mají automaticky 1 .

 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.