Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Šablony II.

ablony-plakat-na-web

Přehled využití šablon II. v jednotlivých zařízeních školy

Školní družina

Název šablony

Výstup šablony

kolikrát

Klub pro účastníky ŠD/ŠK

Ucelený proces řízení, vybavení a realizace klubu

4

Projektový den ŠD/ŠK

Realizovaný projektový den (4 vyučovací hodiny)

42

Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin

Realizovaná výuka s ICT

1

Mateřské školy

Název šablony

Výstup šablony

kolikrát

Chůva - personální podpora MŠ

Práce chůvy v mateřské škole ve výši úvazku dle výběru

0,5 úvazku na 24 měsíců

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin

11

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Dva absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání , každý v délce 16 hodin

7

Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

Realizovaná výuka s ICT v délce 48 hodin během 24 měsíců

1

Projektový den ve škole

Realizovaný projektový den (4 vyučovací hodiny)

23

Témata DVPP

ICT                     11x

Základní škola

Název šablony

Výstup šablony

kolikrát

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Práce školního psychologa ve škole ve výši úvazku 0,5 na jeden měsíc

0,5 úvazku na 22 měsíců

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin

20

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Dva absolventi dvou ucelených bloků vzájemného vzdělávání v celkové délce 16 hodin vzdělávání každého pedagoga

3

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

25 odučených hodin s ICT technikem v ZŠ

10

Využití ICT vzdělávání b) 48 hodin

Realizovaná výuka s ICT

2

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Ucelený blok doučování (16 lekcí)

8

Projektový den ve škole

Realizovaný projektový den

0

osobnostně sociální rozvoj      2x

ICT                                       16x

cizí jazyk                               2x

Základní umělecká škola

Název šablony

Výstup šablony

kolikrát

Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ

Práce koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací ve škole ve výši úvazku dle výběru

0,2 úvazku na 20 měsíců

Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP v rozsahu 8 hodin

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin

10

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Dva absolveni vzájemného vzdělávání v celkové délce 16 hodin vzdělávání každého pedagoga

5

Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ

25 odučených hodin s ICT technikem v ZUŠ

4

Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

Realizovaná výuka s ICT

1

Projektový den ve škole

Realizovaný projektový den (4 vyučovací hodiny)

10

Projektový den mimo školu

Realizovaný projektový den mimo školu

12

Témata DVPP

kulturní povědomí a vyjádření        8x

ICT                                              2x

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.