Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

VÝTVARNÝ OBOR V ZUŠ STOCHOV

Výtvarný obor vznikl v listopadu 1986. Od roku 1988 ho vedla pí. uč. Milica Gédéonová. V průběhu let dosáhli žáci mnohých úspěchů jak na soutěžích, tak při dalším studiu na výtvarných školách. Od roku 2006 vede výtvarné oddělení Mgr. Dagmar Gregorová. VO má v současné době kolem 60 žáků.

         Výuku ve VO probíhá 1x týdně ve tříhodinovém bloku (3x 45 min) v kolektivu      8 – 15 žáků.

         Žáci se učí různým technikám kresby, malby, grafiky, textilní a keramické práci.

Vyučující: Mgr. Dagmar Gregorová

         tel.: 606 755 068

Typy studia:

Přípravná výt. výchova          – 1 – leté studium

Základní studium I. stupně   – 7- leté studium ( od 7 let)

Základní studium II. stupně  – 4 – leté studium

Studium pro dospělé            – maximálně 4 roky

Vyučované předměty:

Plošná tvorba a  prostorová tvorba      – zahrnuje kresbu, malbu, grafiku, koláž a dekorativní činnost, modelování, tvarování, scénografie

 

 

VO má k dispozici výtvarnou třídu (ateliér), keramickou pec, minigalerii ( v prostorách školy) a foyer Domu kultury Stochov k pořádání výstav.

S prací žáků VO se můžete seznámit jednak v prostorách školy, jednak na výstavách. Kromě krátkodobých výstav, konaných při koncertech HO, pořádá VO.

Projektové výstavy – konané 1x ročně na jaře v Domě kultury, které jsou přístupné široké veřejnosti.

Zlomenina nebo ortéza není důvodem ke snížení příspěvku na školné. Zameškané hodiny žák po uzdravení nahradí po dohodě s vyučujícím (např. docházkou do jiné skupiny).

V případě souvislé déle než měsíční nemoci (žák nedochází do výuky ZŠ, SŠ, MŠ) nebo nepřítomnosti žáka (lázně, ozdravovna) je možné na základě písemného potvrzení od ošetřujícího lékaře zažádat školu o poměrné snížení příspěvku na školné. Podrobnosti jsou k dispozici u vedoucí zařízení.

 Úplata za vzdělání:

 

Pololetí

Přípravný ročník

800,-

Ročníková výuka 1 lekce

900,-

   

Učebna č.6 pavilon ZUŠ Stochov – vyučující Dagmar Gregorová.

vo_2023-2024_-_kopie_3
 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.