Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Provoz školní družiny

Ranní provoz začíná v 5.50 hodin a je zajištěn jednou vychovatelkou. Dítě nesmí do ranní družiny přijít samo (pokud nemá vyplněný formulář o samostatném příchodu dítěte). Zákonný zástupce nebo pověřená osoba po zazvonění na videotelefon vyčká na otevření dveří a pošle dítě samotné do oddělení ŠD. V této době se děti věnují především odpočinkové činnosti např. četba, rozhovory, společenské hry, hry se stavebnicemi apod., případně drobnou výtvarnou či pracovní činností např. kresba, omalovánky, modelování atd.
Odpolední provoz začíná v 11.30 hod. a končí v 16.30 hod. Po skončení vyučování přivádějí učitelky děti svých tříd do školní družiny, kde je předají vychovatelce. Po příchodu všech dětí a po osobní hygieně odchází jednotlivé třídy družiny do jídelny na oběd.
Mezi 13.30 – 14.00 hod. odchází družina na vycházku. Během vycházek se děti učí poznávat město i jeho historii. Pokud z různých důvodů není možné opustit areál školy, potom je možné využít školní hřiště a travnaté plochy, či zajít do tělocvičny nebo cvičebny, keramické dílny či počítačové učebny. Po návratu z vycházky, přibližně v 14.45 hodin, se děti umyjí, převlečou a nasvačí. Nyní se žáci mohou věnovat odpočinkové činnosti, přípravě na vyučování, vypracování úkolů, hrám.
Děti odcházejí domů dle záznamu na zápisovém lístku.

Poplatky školní družiny:
Poplatky za školní družinu 300,- Kč/měsíc se platí přes platební portál školy vždy do 15. dne v měsíci.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.