Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Kontakty školy

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov

ul. Jaroslava Šípka 387, 273 03, Stochov

IČO: 70989613

Datová schránka: t68muge

Sekretariát školy:

pí. Lenka Mádlová

tel.: +420 312 651 273

email: sekretariat@zsstochov.cz

______________________________________________________________________________________________

Vedení školy

PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

ředitelka školy

tel. 312 651 273
email: reditel@zsstochov.cz

...

Mgr. Hana Doušová

zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost a 1. stupeň ZŠ

tel.  312 651 273,
email: dousova.h@email.cz

_____________________________________________________________________________________________

 Školní poradenské pracoviště

Mgr. Anita Michajluková

školní psycholožka

email: anitamichajlukova@zsstochov.cz

...

Mgr. Ludmila Beznosková

výchovný poradce, metodik prevence

email: ludmilabeznoskova@zsstochov.cz

_____________________________________________________________________________________________

Hospodářští pracovníci

Hana Bobková

personální oddělení

tel.   312 651 273

email: zsstochov.bobkova@seznam.cz

...

Gabriela Černá

účetní

tel.   312 651 273

email: zsstochov.cerna@seznam.cz

...

Michal Běloušek

školník pro ZŠ

tel. 605316477

email: michalbelousek@zsstochov.cz

__________________________________________________________________________________________

Kontakty na pedagogické pracovníky

Příjmení, jméno emailová adresa  
Beznosková Ludmila ludmilabeznoskova@zsstochov.cz 3.A
Forštová Soňa sonaforstova@zsstochov.cz 5.A
Ctiborová Radmila radmilactiborova@zsstochov.cz 1.A
Dandová Klára klaradandova@zsstochov.cz 4.A
Goncharuk Iurii    
Gronská Barbora barboragronska@zsstochov.cz 2.A
Hanzlíková Marie mariehanzlikova@zsstochov.cz 2.B
Hejzlarová Kristýna kristynahejzlarova@zsstochov.cz 8.A
Holanová Jaroslava jaroslavaholanova@zsstochov.cz 7.A
Jakovcová Aranka aranakachlivenyiova@zsstochov.cz 8.B
Koubová Jaroslava jaroslavakoubova@zsstochov.cz 6.B
Nedvědová Ludvíka ludvikanedvedova@zsstochov.cz  
Pártlová Alena alenapartlova@zsstochov.cz 9.A
Peterková Eva evapeterkova@zsstochov.cz 9.B
Picková Jitka jitkapickova@zsstochov.cz 1.B
Potužák Jaromír

jaromirpotuzak@zsstochov.cz

 
Smitalová Dominika dominikasmitalova@zsstochov.cz 5.B
Štětinová Kristýna

 kristynastetinova@zsstochov.cz

 
Tůmová Renata renatatumova@zsstochov.cz 3.B
Vajcová Radka radkavajcova@zsstochov.cz 6.A
Vlasáková Jana janavlasakova@zsstochov.cz 4.B
Zálešáková Jaroslava jaroslavazalesakova@zsstochov.cz 7.B

__________________________________________________________________________

Školní družina

Bc. Petra Macáková

vedoucí zařízení, vychovatelka 2. oddělení

tel.: 312 651 273, linka 32

mob.: 736 466 459

email: petramacakova@zsstochov.cz

Bc. Martina Navrátilová 

vychovatelka - 1. oddělení

tel.: 736 466 459

e-mail: martinanavratilova@zsstochov.cz

Iveta Zieglerová 

vychovatelka - 3. oddělení

tel.: 736 466 459

e-mail: ivetazieglerova@zsstochov.cz

Marcela Cajthamlová

vychovatelka - 4. oddělení

tel.: 736 466 459

e-mail: marcelacajthamlova@zsstochov.cz 

_________________________________________________________________________________________________

Školní jídelna ZŠ

Miloslava Hausírková

vedoucí ŠJ


tel. 312 651 209
email: skoljidelna@zsstochov.cz

miloslavahausirkova@zsstochov.cz

...

Školní jídelna MŠ 1, MŠ 2

Marta Jahelková 

vedoucí ŠJ


tel. 312 651 246

_________________________________________

Mateřská škola 1

Gabriela Rajglová

vedoucí zařízení

tel. 312 651 216
email: ms1.stochov@seznam.cz

gabrielarajglova@zsstochov.cz

...

Mateřská škola 2

Gabriela Rajglová

vedoucí zařízení

tel. 312 651 246
email: ms2.stochov@seznam.cz

gabrielarajglova@zsstochov.cz

____________________________________________________________________ 

Základní umělecká škola

Mgr. Tereza Mlynaříková

ved. zařízení

tel. 312 651 370

mobil: 775 055 872


email: zus.stochov@seznam.cz

         terezamlynarikova@zsstochov.cz

_________________________________________________________________________________________

Speciální třídy

Mgr. Petr Pinčák 

vedoucí zařízení Speciální třídy

tel: 312 651 291    

mob. 728 789 126  

e-mail: petrpincak@zsstochov.cz 

_______________________________________________________________________

Pedagogický sbor Speciálních tříd         

Třídní učitelky   

Bc. Jana Ulmanová

email: janaulmanova@zsstochov.cz

Mgr. Petra Tůmová

email: petratumova@zsstochov.cz

Mgr. Lenka Pinčáková

email: lenkapincakova@zsstochov.cz

...

Další učitelé

Bc. Markéta Vlková

...

Asistenti pedagoga

Iva Příhodová 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.