Aktuální jídelníček​

Kontakty školy

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov

ul. Jaroslava Šípka 387, 273 03, Stochov

IČO: 70989613

Datová schránka: t68muge

Sekretariát školy:

pí. Jitka Michálková

tel.: +420 312 651 273

email: sekretariat@zsstochov.cz

______________________________________________________________________________________________

Vedení školy

PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

ředitelka školy

tel. 312 651 273
email: reditel@zsstochov.cz

...

Mgr. Hana Doušová

zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost a 1. stupeň ZŠ

tel.  312 651 273,
email: hanadousova@zsstochov.cz

...

Mgr. Jaromír Hřebecký

zástupce ředitelky školy pro technickou a IT podporu a 2. stupeň ZŠ, metodik informačních technologií

tel.  312 651 273,
email: jaromirhrebecky@zsstochov.cz

_____________________________________________________________________________________________

 Školní poradenské pracoviště

Mgr. Anita Michajluková

školní psycholožka

email: anitamichajlukova@zsstochov.cz

...

Mgr. Ludmila Beznosková

výchovný poradce, metodik prevence

email: ludmilabeznoskova@zsstochov.cz

_____________________________________________________________________________________________

Hospodářští pracovníci

Hana Bobková

personální oddělení

tel.   312 651 273

email: zsstochov.bobkova@seznam.cz

...

Gabriela Černá

účetní

tel.   312 651 273

email: zsstochov.cerna@seznam.cz

...

Michal Běloušek

školník pro ZŠ

tel. 605316477

email: michalbelousek@zsstochov.cz

__________________________________________________________________________________________

Kontakty na pedagogické pracovníky

Příjmení, jméno

emailová adresa

Bauerová Tereza

terezabauerova@zsstochov.cz

Bečvářová Eva

evabecvarova@zsstochov.cz

Beznosková Ludmila

ludmilabeznoskova@zsstochov.cz

1.A

Cajthamlová Renata

renatacajthamlova@zsstochov.cz

3.A

Ctiborová Radmila

radmilactiborova@zsstochov.cz

4.A

Červinková Tereza

terezacervinkova@zsstochov.cz

Dandová Klára

klaradandova@zsstochov.cz

2.A

Gronská Barbora

barboragronska@zsstochov.cz

5.A

Hanzlíková Marie

mariehanzlikova@zsstochov.cz

5.B

Hejzlarová Kristýna

kristynahejzlarova@zsstochov.cz

6.A

Holanová Jaroslava

jaroslavaholanova@zsstochov.cz

9.A

Chlivényiová Aranka

aranakachlivenyiova@zsstochov.cz

6.B

Jenšíková Ivana

ivanajensikova@zsstochov.cz

Koubová Jaroslava

jaroslavakoubova@zsstochov.cz

Nedvědová Ludvíka

ludvikanedvedova@zsstochov.cz

8.B

Pártlová Alena

alenapartlova@zsstochov.cz

7.A

Peterková Eva

evapeterkova@zsstochov.cz

7.B

Picková Jitka

jitkapickova@zsstochov.cz

4.B

Smitalová Dominika

dominikasmitalova@zsstochov.cz

3.B

Tůmová Renata

renatatumova@zsstochov.cz

1.B

Vajcová Radka

radkavajcova@zsstochov.cz

8.A

Vlasáková Jana

janavlasakova@zsstochov.cz

2.B

Zálešáková Jaroslava

jaroslavazalesakova@zsstochov.cz

9.B

____________________________________________________________________________

Školní družina

Bc. Petra Macáková

vedoucí zařízení, vychovatelka 2. oddělení

tel.: 312 651 273, linka 32

mob.: 736 466 459

email: petramacakova@zsstochov.cz

Bc. Martina Navrátilová 

vychovatelka - 1. oddělení

tel.: 736 466 459

e-mail: martinanavratilova@zsstochov.cz

Iveta Zieglerová 

vychovatelka - 3. oddělení

tel.: 736 466 459

e-mail: ivetazieglerova@zsstochov.cz

Mgr. Renata Cajthamlová

vychovatelka - 4. oddělení

tel.: 736 466 459

e-mail: renatacajthamlova@zsstochov.cz

_________________________________________________________________________________________________

Školní jídelna ZŠ

Miloslava Hausírková

vedoucí ŠJ


tel. 312 651 209
email: skoljidelna@zsstochov.cz

miloslavahausirkova@zsstochov.cz

...

Školní jídelna MŠ 1, MŠ 2

Marta Jahelková 

vedoucí ŠJ


tel. 312 651 246

_________________________________________

Mateřská škola 1

Gabriela Rajglová

vedoucí zařízení

tel. 312 651 216
email: ms1.stochov@seznam.cz

gabrielarajglova@zsstochov.cz

...

Mateřská škola 2

Gabriela Rajglová

vedoucí zařízení

tel. 312 651 246
email: ms2.stochov@seznam.cz

gabrielarajglova@zsstochov.cz

____________________________________________________________________ 

Základní umělecká škola

Mgr. Tereza Mlynaříková

ved. zařízení

tel. 312 651 370

mobil: 775 055 872


email: zus.stochov@seznam.cz

terezamlynarikova@zsstochov.cz

_________________________________________________________________________________________

Speciální třídy

Mgr. Petr Pinčák 

vedoucí zařízení Speciální třídy

tel: 312 651 291    

mob. 728 789 126  

e-mail: petrpincak@zsstochov.cz 

_______________________________________________________________________

Pedagogický sbor Speciálních tříd         

Třídní učitelky   

Bc. Jana Ulmanová

email: janaulmanova@zsstochov.cz

Mgr. Petra Tůmová

email: petratumova@zsstochov.cz

Mgr. Lenka Pinčáková

email: lenkapincakova@zsstochov.cz

...

Další učitelé

Bc. Markéta Vlková

...

Asistenti pedagoga

Petra Macáková, Iva Příhodová, Eliška Ospalá 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.