Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Výchovný poradce

           Mgr. Ludmila Beznosková

e-mail: ludmilabeznoskova@zsstochov.cz

tel.: 604388207

konzultační hodiny: úterý 10:00 – 16:00, po domluvě i kdykoli jindy

vp

ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

  • podporuje péči o děti s podpůrnými opatřeními

  • pomoc s identifikací žáků s výukovými obtížemi

  • zajištění vyšetření v poradenském zařízení

  • komunikace s PPP, SPC, SVP apod.

  • zajišťuje návštěvy veletrhů středních škol a návštěvy středních škol

  • zajišťuje přihlášky do středního vzdělávání

  • pomoc při problémových schůzkách rodič – učitel

  • zajišťuje spolupráci s asistenty pedagoga

  • poradenství při zápisu do ZŠ

Proč přijít?

  • chcete se poradit, naplánovat další kroky, či si jen utřídit myšlenky, promluvit si o problému týkajícím se čehokoli výše zmíněného, problému s dítětem, prospěchem, chováním, školou apod.

aktuální informace o dnech otevřených dveří také na nástěnce ve škole

vp5

Ke stažení:

desatero_pro_rodice

info_9-tr-

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.