Aktuální jídelníček​

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

                                                      

Naše poslání

Školní družina při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov zajišťuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností s kapacitou 120 žáků. Úkolem naší školní družiny není jen zajišťovat péči o děti po skončení vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plníme vzdělávací cíle, máme významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjíme osobnostní a sociální kompetence dětí.

Zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek i přípravu na vyučování.
Cílem je vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času.

Ve školní družině, probíhá sběr pomerančové kůry, citronové kůry, šípků. Prosíme, aby bylo vše řádně usušené, zvážené a podepsané.

Platba školní družiny

Důrazně připomínám, že platba za školní družinu je od ledna 2021 možná pouze přes platební portál (odkaz


Provoz školní družiny od 4.1.2021

Školní družina bude otevřena (pro 1.a 2. ročníky, Speciální třídy) od 5:50 do 16:30 hodin. JednotlivéZákladní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.