Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

                                                      

Naše poslání

Školní družina při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov zajišťuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností s kapacitou 120 žáků. Úkolem naší školní družiny není jen zajišťovat péči o děti po skončení vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plníme vzdělávací cíle, máme významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjíme osobnostní a sociální kompetence dětí.

Zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek i přípravu na vyučování.
Cílem je vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času.

Ve školní družině, probíhá sběr pomerančové kůry, citronové kůry, šípků. Prosíme, aby bylo vše řádně usušené, zvážené a podepsané.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.