Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Stravování v MŠ

PLATBA STRAVNÉHO

 Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení cen u strávníků všech věkových kategorií.

K navýšení jsme přistoupili v souvislosti s nárůstem cen potravin a z důvodu zachování kvality a pestrosti jídelníčku.

 Věkové kategorie a cena

 

Věk dítěte

Přesnídávka

   Oběd

Odpolední svačina

Celkem

   3-6 let

       10,-

     20,-

               10,-

     40,-

     7 let

       11,-

     22,-

            11,-

     44,-

 

Jídelníček je připravován dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování (ve znění pozdějších předpisů), jejíchž součástí je takzvaný spotřební koš. Dětem všech věkových kategorií je podávána pestrá a vyvážená strava třikrát denně s dostatkem ovoce a zeleniny.

Dodržujeme pitný režim, děti mají po celý den zajištěný dostatečný přísun tekutin.

Aktuální jídelníček je vyvěšený na nástěnce v MŠ.

Informace o alergenech najdete na nástěnce u jídelního lístku.

Dotazy týkající se stravování projedná zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny

Platby v MŠ

Možnosti placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání                            

-        bezhotovostní platbou inkasem

-        hotově

     Bezhotovostní – inkasní platba stravného a úplaty za předškolní  

     vzdělávání

 

         Co je potřeba udělat ?

 

-        zřídit účet v bance (zajít do své banky, nebo přes internetové bankovnictví)

-        zadat povolení k inkasu ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ

-        zadat dostatečný limit (v případě sourozenců částku zdvojnásobit)

-        nahlásit vedoucí školní jídelny neprodleně číslo vašeho bankovního účtu a

doložit potvrzení o povolení inkasa

Je potřeba, aby na vašem bankovním účtu byl vždy dostatek finančních prostředků.         

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Viz Směrnice o stanovení úplaty za školské služby v MŠ a ŠD na příslušný školní rok

Osvobození od úplaty

 

Zákonný zástupce, který má rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, prokáže tento nárok bez vyzvání vždy k 1. dni v měsíci k rukám vedoucí školní jídelny.

V případě písemného neprokázání osvobození od úplaty, nebude tato úleva akceptována.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.