Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů : 1/ přes internet nejpozději do 13.00h v poslední pracovní den před odhlášeným dnem

                                                     (Změny se projeví až po stažení údajů do počítače v kanceláři ŠJ-probíhá 1x denně.)

                                                2/ na boxu nejpozději do 13.00h v poslední pracovní den před odhlášeným dnem

                                              3/ v kanceláři VŠJ nejpozději den předem v době 6.30 – 8.00h     11.15 - 13.00h  

   V 1.den nemoci nebo v pondělí v době nemoci možno odhlásit do 6.30h téhož dne (v kanceláři VŠJ nebo

   tel. 312 651 209).

Obědy nelze odhlašovat přes e-mailovou adresu ŠJ zasláním žádosti o odhlášení oběda!!!

     (K odhlašování přes internet slouží aplikace www.strava.cz – z počítače, z mobilního telefonu, z tabletu.)

   V době prázdnin a ředitelských dnů jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.

   Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje, nevyzvednuté

   a neodhlášené obědy propadají.

   Odhlašování obědů na konci školního roku:

   Poslední týden ve školním roce (tj. 5 pracovních dnů) nelze provádět odhlášení obědů na poslední školní den

   (výjimkou je pouze nemoc), kdy se dostává vysvědčení. Zůstatkové suroviny totiž již nelze spotřebovat.

   Box pro výběr obědů :                                                    

   Pondělí - čtvrtek   6 – 16 hodin                                          

   Pátek                    6 – 13,45 hodin

  

 

   Prodej a odhlašování stravného

   denně : 6.30 – 8.00h     11.15 – 13.45h

 

 

 

   Obědy po dobu nemoci dítěte

   První den nepřítomnosti je odběr bez doplatku, žák si tedy může odebrat oběd pouze v první den nemoci.

   Na další dny nemoci je nutno obědy odhlásit. Žák v ostatní dny nemoci nárok na stravu nemá.  

                                       ----------------------------

   Dospělý strávník musí odhlásit oběd i v 1.den nemoci !!!

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.