Aktuální jídelníček​

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů :

1/ přes internet nejpozději do 12.00h v poslední pracovní den před odhlášeným dnem

2/ na boxu nejpozději do 12.00h v poslední pracovní den před odhlášeným dnem

3/ v kanceláři VŠJ nejpozději den předem v době 6.30 – 8.00h     11.30 - 12.00h  

   V 1.den nemoci nebo v pondělí v době nemoci možno odhlásit do 6.30h téhož dne (v kanceláři VŠJ nebo

   tel. 312 651 209).

Obědy nelze odhlašovat přes e-mailovou adresu ŠJ zasláním žádosti o odhlášení oběda!!!

(K odhlašování přes internet slouží aplikace www.strava.cz – z počítače, z mobilního telefonu, z tabletu.)

V době prázdnin a ředitelských dnů jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.

Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje, nevyzvednuté

a neodhlášené obědy propadají.

Odhlašování obědů na konci školního roku:

Poslední týden ve školním roce (tj. 5 pracovních dnů) nelze provádět odhlášení obědů na poslední školní den

(výjimkou je pouze nemoc), kdy se dostává vysvědčení. Zůstatkové suroviny totiž již nelze spotřebovat.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.