Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

PROVOZ 1.MŠ

Celodenní provoz MŠ:       6.15 – 16.45 hodin

Příchod dětí do MŠ:           6.15 –  8.00 hodin

Odchod dětí z MŠ:             12.15 – 12.45 hodin, 15.00 – 16.45 hodin

Pozdější příchody dítěte do MŠ musí být hlášeny předem nebo telefonicky do 8.00 hodin.

Bezpečnostní opatření v MŠ

1. Budova je uzamčená stále, mimo doby příchodů a odchodů dětí z MŠ
2. V době otevření MŠ je zajištěn dozor provozním zaměstnancem v šatně nebo pedag.pracovnicí ve třídě.
3. Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
4. Zákonní zástupci jsou povinni bezodkladně z důvodu přehlednosti, opustit po přivedení nebo odvádění dítěte šatnu.
5. V době uzamčení MŠ návštěvy zvoní a vyčkají příchodu zaměstnance MŠ.
6. Všichni zaměstnanci, kteří mají odpolední směnu, pečlivě zamykají vchod po příchodu do MŠ.
7. Po odchodu a příchodu z pobytu venku, všichni zaměstnanci zamykají.
8. Vchod školní kuchyně zaměstnanci pečlivě zamykají.
9. Všichni zaměstnanci byli poučeni o bezpečnostních opatřeních.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.